Inovácia kovovýroby v spoločnosti EMP, s.r.o

Projekt je zameraný na inováciu kovovýroby, čím spoločnosť EMP, s.r.o. dosiahne zvýšenie svojej konkurencieschopnosti. Dôsledkom toho bude nárast výroby, čo sa odrazí v potrebe vytvoriť nové pracovné miesta určené najmä pre mladých ľudí.

Inovácia kovovýroby v spoločnosti EMP, s.r.o

 • názov a sídlo prijímateľa,
  EMP, s.r.o., M. R. Štefánika 3560/109, 010 01 Žilina
 • informácia o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu,
  01/2015 - 09/2015
 • názov riadiaceho orgánu, OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast,
  Ministerstvo hospodárstva SR
 • odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu,
  www.mhsr.sk
 • výška poskytnutého príspevku, 
  165 970,- €

Fotodokumentácia: