Kontakt

Sídlo firmy

EMP, s.r.o.
M. R. Štefánika 3560/109
010 01 Žilina
Slovakia

E-mail: info@empsro.sk

Vedenie

Ing. Vladimír Šutara
konateľ spoločnosti
Tel: +421 907 711 776
E-mail: sutara@empsro.sk

Ekonomika a financie

Mária Šutarová
financie, konateľ spoločnosti
Tel: +421 907 622 547
E-mail: sutarova@empsro.sk

Eva Paulinyová
fakturácie
Tel: +421 905 668 278
E-mail: paulinyova@empsro.sk

Obchodné oddelenie

Bc. Michal Poleč
vedúci obch. oddelenia
Tel: +421 918 896 394
E-mail: polec@empsro.sk

Jaroslav Milúch
Obchodno technický manažér
Tel: +421 917 092 350
E-mail: miluch@empsro.sk

 

Nákup a kooperácie

Roman Čulák
nákupca
Tel: +421 905 727 701
E-mail: culak@empsro.sk

Divízia VÝROBA

Michal Sapieta
koordinátor
Tel: +421 917 524 151
E-mail: sapieta@empsro.sk

Divízia VÝROBNÉ A STROJNÉ SYSTÉMY

Jaroslav Milúch
vedúci divízie
Tel: +421 917 092 350
E-mail: miluch@empsro.sk

Divízia ZÁMOČNÍCKA VÝROBA

Ing. Miroslav Gál
vedúci divízie
Tel: +421 905 889 760
E-mail: gal@empsro.sk

* Všetky polia sú povinné