Spoznajte nás

Poskytujeme produkty a služby na území Slovenska, ale aj v zahraničí. Vďaka investičnej a modernizačnej politike sa orientujeme aj na špecifické požiadavky zákazníka. Usilujeme o maximálnu integritu a efektivitu procesov.viac informácií

Rozšírte náš tím

Vytvárame kultúru, ktorá si cení vynikajúce výkony, tímovú prácu, zapojenie, vedenie a rast. Buďte obklopení kreatívnymi spolupracovníkmi, ktorí stelesňujú poslanie a hodnoty našej spoločnosti.viac informácií

Čo máme nové

Od 1.11.2015 sa stala našou súčasťou spoločnosť KIMATT, ktorá sa rozšírila portfólio našich výrobkov o nasledovné činnosti: Výroba, konštrukcia:-- plechové skrine pre:- rozvádzače el. energie, rozvodné skrine- te... viac informácií

Produkty a služby